SAP Božo Težak

Nagrada za novinare iz područja informatike i komunikacija

Prijavite se

Otvorene su prijave za nagradu SAP Božo Težak za 2017. godinu.
Molimo ispunite prijavnicu i pridodajte uradak koji prijavljujete. Sva polja su obavezna.

Molimo priložite uradak s kojim se kandidirate za nagradu, ukoliko je moguće u PDF formatu.

Sve koji imaju problema s uploadom dokumenta molimo da svoj uradak pošalju emailom ili putem servisa za dijeljenje datoteka na adresu info.croatia@sap.com uz naznaku da se radi o prijavi za nagradu SAP Božo Težak.

(Ako je rad koji prijavljujete internetska stranica ili video prilog)

Prijava je moguća samo uz šifru koju ste dobili emailom. Ukoliko niste dobili šifru a smatrate da ste trebali, kontaktirajte nas: SAP d.o.o.

Potvrđujem da sam autor/ica uratka koji prijavljujem te pristajem na njegovu objavu na ovim web stranicama za vrijeme trajanja selekcije.

Molimo provjerite jeste li ste upisali važeću email adresu jer ćemo na nju poslati potvrdu o sudjelovanju i identifikacijski broj vaše prijave. Bez potvrde, prijava nije važeća.


SAP Run Better Forum 2012